Marketing usług prawniczych

Sposoby na marketing usług prawniczych

Na usługi prawne – jak na większość zawodów „publicznego zaufania” – nałożone są ograniczenia w stosowaniu reklamy. Chcemy zaznaczyć na wstępie, że nie można utożsamiać działań marketingowych z reklamą. Marketing usług prawniczych koncentruje się głównie na budowaniu trwałych więzi z dotychczasowymi klientami kancelarii, jest zorientowany przede wszystkim na relacje usługodawcy z usługobiorcą. Kancelaria może aktywnie oddziaływać na swoje otoczenie. Główne cele komunikacji kancelarii prawnej z otoczeniem:
 • działania związane z realizacją świadczenia,
 • edukowanie klienta w zakresie zasad współpracy z kancelarią,
 • uwrażliwianie klienta na problemy prawne,
 • pozyskiwanie nowych klientów,
 • informacja o specjalistycznych kompetencjach w zakresie pożądanym przez klienta,
 • informowanie o reputacji,
 • informacja o możliwości podołania nietypowym lub kompleksowym zadaniom,
 • budowanie wizerunku kancelarii obejmującego specjalizację, osobowość, pozycję rynkową itd.,
  Komunikacja marketingowa może przynosić kancelarii określone profity. Udział prawników z kancelarii w konferencjach, seminariach, czy też profesjonalna prezentacja świadczonych usług na stronie internetowej to budowa wizerunku kancelarii jako tej nowoczesnej oraz profesjonalnej. Dzięki takim mechanizmom potencjalny klient będzie wiedział, do kogo może zwrócić się w określonej sprawie, oraz będzie wiedział, gdzie może odnaleźć szczegółowe informacje o usługach kancelarii. Kancelaria ma szansę zainteresować swoimi usługami nowych klientów, a poprzez wykorzystanie określonych instrumentów komunikacji marketingowej możliwe jest przekonanie potencjalnego klienta do korzystania z usług kancelarii. Celem marketingu usług prawniczych jest także zwiększenie lojalności klientów, która jest efektem kształtowania partnerskich relacji przez kancelarię z jej klientami. Zwiększenie lojalności klientów ma wpływ na dochody kancelarii, ponieważ:
 • dojrzali klienci zlecają kancelarii więcej usług
 • można wypracować oszczędności w momencie, gdy klient nauczy się pracować z kancelarią, i odwrotnie. Obie strony stają się bardziej wydajne w swojej pracy. Także brak czynności związanych z czasochłonnym zapoznawaniem się z problemami prawnymi klienta, itp.
 • lojalni klienci, którzy są zadowoleni z poziomu usług kancelarii, chętniej rekomendują jej usługi, co wpływa na pozyskiwanie nowych klientów
 • klienci, którzy korzystają z usług kancelarii w dłuższym okresie czasu (przeważnie odwrotnie niż klienci nowo pozyskani), widzą realną wartość nawiązanych relacji i w związku z tym są mniej wrażliwi na wzrost ceny.
  Prawników, kancelarie prawne zapraszamy do współpracy! Posiadamy wiedzę oraz kompetencje, umożliwiające rozpoczęcie działań marketingowych Państwa firmom.

KAMPANIA GOOGLE ADS „NA PRÓBĘ”
Mała kampania, mały budżet, mało słów kluczowych, mały koszt obsługi.

Bezpłatna wycena kampanii.
Telefon: 604 965 865 | biuro@e-marka.pl

Skontaktuj się. Sprawdź efekty!

Skontaktuj się

Telefon: 604 965 865
E-mail: biuro@e-marka.pl