Marketing usług prawniczych

Na usługi prawne – jak na większość zawodów „publicznego zaufania” – nałożone są ograniczenia w stosowaniu reklamy. Chcemy zaznaczyć na wstępie, że nie można utożsamiać działań marketingowych z reklamą. Marketing usług prawniczych koncentruje się głównie na budowaniu trwałych więzi z dotychczasowymi klientami kancelarii, jest zorientowany przede wszystkim na relacje usługodawcy z usługobiorcą. Kancelaria może aktywnie oddziaływać na swoje otoczenie.

Główne cele komunikacji kancelarii prawnej z otoczeniem:

 • działania związane z realizacją świadczenia,
 • edukowanie klienta w zakresie zasad współpracy z kancelarią,
 • uwrażliwianie klienta na problemy prawne,
 • pozyskiwanie nowych klientów,
 • informacja o specjalistycznych kompetencjach w zakresie pożądanym przez klienta,
 • informowanie o reputacji,
 • informacja o możliwości podołania nietypowym lub kompleksowym zadaniom,
 • budowanie wizerunku kancelarii obejmującego specjalizację, osobowość, pozycję rynkową itd.,

 

Komunikacja marketingowa może przynosić kancelarii określone profity. Udział prawników z kancelarii w konferencjach, seminariach, czy też profesjonalna prezentacja świadczonych usług na stronie internetowej to budowa wizerunku kancelarii jako tej nowoczesnej oraz profesjonalnej. Dzięki takim mechanizmom potencjalny klient będzie wiedział, do kogo może zwrócić się w określonej sprawie, oraz będzie wiedział, gdzie może odnaleźć szczegółowe informacje o usługach kancelarii. Kancelaria ma szansę zainteresować swoimi usługami nowych klientów, a poprzez wykorzystanie określonych instrumentów komunikacji marketingowej możliwe jest przekonanie potencjalnego klienta do korzystania z usług kancelarii.

Celem marketingu usług prawniczych jest także zwiększenie lojalności klientów, która jest efektem kształtowania partnerskich relacji przez kancelarię z jej klientami. Zwiększenie lojalności klientów ma wpływ na dochody kancelarii, ponieważ:

 • dojrzali klienci zlecają kancelarii więcej usług
 • można wypracować oszczędności w momencie, gdy klient nauczy się pracować z kancelarią, i odwrotnie. Obie strony stają się bardziej wydajne w swojej pracy. Także brak czynności związanych z czasochłonnym zapoznawaniem się z problemami prawnymi klienta, itp.
 • lojalni klienci, którzy są zadowoleni z poziomu usług kancelarii, chętniej rekomendują jej usługi, co wpływa na pozyskiwanie nowych klientów
 • klienci, którzy korzystają z usług kancelarii w dłuższym okresie czasu (przeważnie odwrotnie niż klienci nowo pozyskani), widzą realną wartość nawiązanych relacji i w związku z tym są mniej wrażliwi na wzrost ceny.

 

Prawników, kancelarie prawne zapraszamy do współpracy! Posiadamy wiedzę oraz kompetencje, umożliwiające rozpoczęcie działań marketingowych Państwa firmom.

Przemysław Kurnik
biuro@e-marka.pl

Zajmuję się kampaniami Google Adwords od 2006 roku. Zapraszam do współpracy.