Polityka prywatności

Polityka prywatności

Operator – firma e-marka.pl – dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników posiadanych przez serwisów oferowanych m.in. pod adresem www.e-marka.pl. Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Operatora. Odwiedzając serwis Operatora akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.

1. Jakie informacje zbieramy?

Zbierane przez Operatora informacje o Użytkownikach Serwisu www.e-marka.pl należącego do Operatora służą jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb Użytkowników. Zbieramy następujące rodzaje informacji:

Informacje podane przez Użytkownika: Informacje, które Użytkownik powierza Operatorowi, mogą zawierać dane osobowe (takie jak adres email, imię, nazwisko). Wszystkie te dane są podawane dobrowolnie, np. w procesie rejestracji. Operator określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług.
Uwagi przekazane ze pośrednictwem formularzy lub adresów e-mail Operatora: Użytkownik ma możliwość przekazania Operatorowi swoich opinii na temat funkcjonowania Serwisu www.e-marka.pl, a także ma możliwość zgłoszenia reklamacja. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania usług Operatora, a podany przez Użytkownika adres email jest wykorzystywany wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.
Informacje konieczne do aktywowania usług: W celu skorzystania z konkretnych usług oferowanych przez Operatora, użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne podanie takich informacji jak jego login i hasło konieczne do zalogowania do systemu Google ADS, Google Analytics i innych. Dane te nie są przetwarzane, a jedynie wykorzystywane do skonfigurowania usług świadczonych przez Operatora. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich brak sprawia że usługa może nie być możliwa do zrealizowania. Użytkownik w każdym momencie może zażądać od Operatora usunięcia tych danych.
Informacje zbierane automatycznie: Operator zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu www.e-marka.pl Operatora. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Operatora Użytkownikowi. Zbierane dane to:
Adres IP używany przez Użytkownika, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów,
Odwiedzane przez Użytkownika strony Serwisu www.e-marka.pl, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Operator umożliwia zbieranie danych o aktywnościach Użytkownika na stronach internetowych należących do Operatora obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” Serwisu Facebook.com).
2. Wykorzystanie „ciasteczek”

„Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach Serwisu www.e-marka.pl.

„Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisach Operatora. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „ciasteczek”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis Operatora funkcje, to rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

Dodatkowe informacje na temat wykorzystywanych znajdują się w dokumencie „Polityka plików cookie”

3. Udostępnianie informacji innym podmiotom

W przypadku Użytkowników, którzy podali swoje dane osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, Operator ma prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu marketingu usług własnych, realizowanego także za pośrednictwem poczty e-mail.

Operator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Operatora lub partnerów biznesowych wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika.

Operator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników, a w szczególności adresów email, w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.

4. Bezpieczeństwo informacji

Operator dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji zbieranych lub powierzanych przez Użytkownika.

5. Odpowiedzialność

Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przez Użytkowników z usług Operatora wbrew prawu, niezgodnie z etyką. Naruszenia zasad będą egzekwowane zgodnie z postanowieniami i możliwościami dopuszczalnymi w prawie polskim.

6. Możliwości wyboru

Użytkownik ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, choć może to wpłynąć na jakość użytkowania Serwisu www.e-marka.pl lub uniemożliwić korzystanie z pewnych usług.

Użytkownik ma również możliwość wyłączenia zapisywania „ciasteczek”, co uniemożliwi jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku; także niektóre funkcje Serwisu mogą działać niepoprawnie; oraz nie będzie możliwe opłacenie usług oferowanych przez Operatora.

Skontaktuj się

Telefon: 604 965 865
E-mail: biuro@e-marka.pl