Tryb uzyskiwania zgody na instalację plików cookie – consent mode

Tryb uzyskiwania zgody na instalację plików cookie („consent mode”) to jeden z najważniejszych tematów dla właścicieli stron internetowych w 2022 roku.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z przedstawionymi w tym artykule informacjami. Artykuł ma charakter ogólnego podsumowania nakreślającego problem oraz pokazujący rozwiązanie.

Temat dotyczy każdej strony internetowej na którą wchodzą internauci z Polski, krajów EOG i Wielkiej Brytanii.

W jak największym skrócie i uproszczeniu:

Każdy właściciel strony internetowej, aby być w zgodzie z prawem polskim i unijnym oraz aby móc się dalej reklamować w Google Ads, musi wdrożyć odpowiedni – zgodny z prawem oraz zasadami reklamowymi – banner umożliwiający udzielenie oraz odwołanie zgody na instalację plików cookie w przeglądarce.

Rozwijając – temat możemy przedstawić w trzech uzupełniających się wzajemnie, spójnych punkach:

  1. Pliki cookie i podobne a zasady reklamowe Google Ads
  2. Pliki cookie i podobne a prawo w UE i Polsce
  3. Techniczny sposób na uzyskanie prawidłowej zgody i instalację plików cookie.

Ad. 1. Zasady reklamowe Google a tryb uzyskiwania zgody na instalację plików cookies.

Od 11 maja 2022 roku Google zaczyna wymagać zgody użytkownika na instalację plików cookies w jego przeglądarce. Aby móc korzystać z plików cookie lub (w przypadku remarketingu) danych osobowych w reklamach spersonalizowanych, reklamodawcy muszą otrzymać odpowiednią zgodę od użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii.

Bez prawidłowo wyrażonej zgody w ramach Google Ads nie będzie możliwe (przykładowo): korzystanie z remarketingu czy śledzenia konwersji. Z zapowiedzi wynika, że konta reklamowe które nie zastosują się do zasad, w skrajnych przypadkach mogą zostać zawieszone.

Źródło – Pomoc Google: https://support.google.com/adspolicy/answer/11948186

Ad. 2. Uzyskanie zgody na instalację plików cookies a prawo polskie i unijne.

Zgodnie z obowiązującym prawem konieczne jest uzyskanie zgody na instalację plików cookie w przeglądarce. Umieszczanie plików cookie wymaga czynnej zgody internautów.

Prawo unijne utorowało rozumienie i praktykę rozwiązań a polski regulator Urząd Ochrony Danych Osobowych w zasadzie przyjął te rozwiązania.

1 października 2019 r w Luksemburgu zapadł Wyrok w sprawie C-673/17 / Planet49 GmbH. W ogłoszonym wyroku Trybunał orzekł, że wymagana od użytkownika witryny internetowej
zgoda na instalowanie i udostępnianie plików cookie na jego urządzeniu nie jest ważna, jeśli
została udzielona za pomocą domyślnie zaznaczonego okienka wyboru, którego zaznaczenie
użytkownik ten musi usunąć, aby odmówić udzielenia zgody.

To oznacza, że dotychczasowe paski „cookie” informujące wyłącznie o tym, że strona korzysta z cookies oraz o tym, że ustawienia plików cookie można zmienić korzystając z ustawień przeglądarki – nie stanowią ważnej zgody i nie są zgodne z tym wyrokiem.

 

W maju 2020 roku Europejska Rada Ochrony Danych opublikowała wymogi dotyczące prawidłowego uzyskania zgody na pliki cookie i podobne technologie. Wytyczne te potwierdzają wyżej omówiony wyrok i dokładnie określają sposób prawidłowego uzyskania zgody. 

Pod koniec 2021 r. roku Urząd Ochrony Danych Osobowych ukarał upomnieniem pierwszą polską firmę, za niedostosowanie się do wytycznych związanych z prawidłowym pozyskaniem zgody na instalację plików cookies.

Kara ta pieczętuje interpretację i rozwiewa wątpliwości jak należy pozyskiwać zgody na instalację plików cookie.

 

Obecnie zgodę należy uzyskać od użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii. Wydaje się jednak, że zwiększone zainteresowanie prywatnością sprawi, że kolejne kraje będą wprowadzać podobne wymogi. Dlatego sugerujemy w miarę możliwości uzyskiwanie takiej zgody od wszystkich użytkowników niezależnie od kraju zamieszkania użytkownika.

Źródło: Wyrok: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190125pl.pdf, Wytyczne: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_pl

 

Ad. 3. Techniczny sposób na uzyskanie prawidłowej zgody i instalację plików cookie

Tryb uzyskiwania zgody na pliki cookies consent mode

Istnieje wiele specjalistycznych usług pomagających w prawidłowym wdrożeniu trybu uzyskiwania zgody na pliki cookies.

W naszej agencji wdrażamy rozwiązanie Cookiebot.com, które prawidłowo obsługuje pozyskiwanie zgód. Cookiebot pozwala na skanowanie witryny w poszukiwaniu polików cookie i ich kategoryzowanie. Świetnie integruje się z Google Tag Managerem, który od niedawna posiada wbudowane funkcje dotyczące zgód.

Cookiebot jest narzędziem bezpłatnym dla niewielkich serwisów internetowych, a dla tych nieco większych abonament jest niewielki (53 zł miesięcznie – cena w maju 2022).

Zapraszamy do kontaktu w celu analizy strony i wdrożenia trybu uzyskiwania zgody przy użyciu narzędzia Cookiebot.

KAMPANIA GOOGLE ADS „NA PRÓBĘ”
Mała kampania, mały budżet, mało słów kluczowych, mały koszt obsługi.

Bezpłatna wycena kampanii.
Telefon: 604 965 865 | biuro@e-marka.pl

Skontaktuj się. Sprawdź efekty!

Skontaktuj się

Telefon: 604 965 865
E-mail: biuro@e-marka.pl